Ba chiến lược lựa chọn trong tuần: ngày 13 tháng 1 năm 2019

VIDEO0: 4600: 46 Cuộc gọi cuối cùng: Hành động AXP, BSX & DALOptions Các nhà giao dịch "Hành động quyền chọn" chia sẻ ba chiến lược giao dịch quyền chọn để bắt đầu tuần. lịch của Delta Airlines .ike Khouw cũng minh họa một cuộc gọi theo đường chéo trên Boston Scientific.