Bạn có thể mong đợi nhận được bao nhiêu từ An sinh xã hội nếu bạn kiếm được 40.000 đô la một năm

Tờ séc An sinh Xã hội hàng tháng đầu tiên được cấp cho một thư ký pháp lý 65 tuổi tên là Ida May Fuller vào năm 1940, tổng số tiền là 22,54 đô la. Trung bình một người lao động đã nghỉ hưu nhận được gần 1.500 đô la một tháng trợ cấp. không được coi là nguồn tiền duy nhất của bạn để nghỉ hưu và tổng số luôn thay đổi. Vậy bạn nên mong đợi bao nhiêu từ An sinh xã hội nếu bạn kiếm được 40.000 đô la một năm? Xem video này để biết chi tiết về số tiền bạn sẽ nhận được và cách tính lợi ích hàng tháng của bạn. Thông tin thêm từ Invest in You: Cách Walmart và các công ty lớn khác đang cố gắng tuyển dụng nhiều nhân viên tuổi teen hơn bao giờ hết và các chuyên gia cho biết ' Bạn cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu? Bắt đầu với 1,7 triệu đô la Tiết lộ: NBCUniversal và Comcast Ventures là những nhà đầu tư vào Acorns.