Bank of America có một danh sách các lý do tại sao Apple có thể tiếp tục tăng

(Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC PRO.) Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, chào mừng nhân viên và khách hàng trong chuyến thăm bất ngờ đến cửa hàng Apple Georgetown ở Washington, DC.Jabin Botsford | Bưu điện Washington | Getty Images: Apple dễ dàng đứng đầu ước tính của các nhà phân tích trong quý đầu tiên và Bank of America tin rằng có một số chất xúc tác tăng giá phía trước sẽ đẩy cổ phiếu lên cao hơn nữa. Vào thứ Tư, trong một lưu ý sau thu nhập cho khách hàng, công ty đã nhắc lại xếp hạng mua của mình trên Nhà phân tích Wamsi Mohan cho biết một số yếu tố hỗ trợ cho trường hợp tăng giá của ông ấy đối với cổ phiếu, bao gồm cả nhu cầu trong bộ phận phần cứng của công ty, cũng như " tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán "vững chắc".