Michael Nagle / Bloomberg | Getty ImagesBlackRock không kỳ vọng rằng Ngân quỹ và các công cụ nợ có chủ quyền khác sẽ tạo ra bước đệm chống lại việc bán tháo cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác mà họ thường có. trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm vì lợi suất thấp và âm.
nhà nhờ
điện thoại
vào xem đà nẵng