Các cổ phiếu bán lẻ này sẽ hoạt động tốt nhất khi nền kinh tế mở cửa trở lại, Bank of America cho biết

Một người mua sắm xách một chiếc túi bên ngoài cửa hàng TJ Maxx ở New York, Hoa Kỳ Victor J. Blue | Bloomberg | Getty Images (Câu chuyện này chỉ dành cho người đăng ký CNBC Pro.) Nền kinh tế mở cửa trở lại một phần đang thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư, với một số nhà bán lẻ nhất định được hưởng lợi từ làn sóng người tiêu dùng đầu tiên nổi lên sau khi coronavirus đóng cửa.
xem Hài
màn hình bạn nha
link này