Cowen hạn chế sẽ làm tổn thương Disney cho đến khi "ít nhất là" vào giữa năm 2021, Cowen nói trong việc hạ cấp

Một vị khách chụp ảnh tự sướng tại Magic Kingdom Park tại Walt Disney World Resort vào ngày 11 tháng 7 năm 2020. (Ảnh của Olga Thompson / Walt Disney World Resort qua Getty Images) (Câu chuyện này chỉ dành cho những người đăng ký CNBC Pro). Cowen nói trong một lưu ý cho khách hàng. Công ty hạ cấp cổ phiếu để thị trường hoạt động tốt hơn, nói rằng công viên giải trí khổng lồ của công ty giải trí. và các đơn vị phim vẫn còn nhiều tháng hoạt động kém.
tủ lạnh
click sáy tóc tại đây