Fed thu về 1,3 tỷ đô la ETF trái phiếu doanh nghiệp và cuối cùng chúng tôi biết họ đã mua quỹ nào

Cục Dự trữ Liên bang đã thu được hơn 1,3 tỷ đô la ETF trái phiếu doanh nghiệp kể từ khi bắt đầu can thiệp chưa từng có vào thị trường. Thông tin mà ngân hàng trung ương công bố hôm thứ Sáu cho thấy rằng vụ mua lớn nhất là quỹ Trái phiếu doanh nghiệp của iShares iBoxx US Dollar Investment Grade, at 326,3 triệu đô la giá trị thị trường tính đến ngày 19 tháng 5. Gia đình quỹ iShares trị giá 1,6 nghìn tỷ đô la được quản lý bởi BlackRock, do đó đang chỉ đạo việc mua cho chương trình mua trái phiếu của Fed New York.
xem xí nghiệp
vào dây chuyền bạn nha
click xem thêm màn hình tại đây nha