Ghi chú thị trường của Mike Santoli: Giải thích về nhạc pop đáng ngạc nhiên vào thứ Hai, các bài kiểm tra thị trường hàng ngày, xem Apple

Có phải thị trường vừa xác định điểm cuối thấp hơn của phạm vi giao dịch không? Chỉ số S&P bật lại 3000 ish lần thứ hai trong tháng này sau ba tuần ngừng hoạt động, trong đó cổ phiếu trung bình giảm khoảng 14%. Đây là chỉ số vào tháng Sáu. Bạn sẽ thấy những đợt phục hồi mạnh mỗi khi nó chạm đến và nhẹ qua 3000. Về mặt tiêu cực, các mức cao sau vụ tai nạn đang nằm trên cái gọi là sự hình thành đảo được ngăn cách bởi những khoảng trống nhỏ, đôi khi là một mô hình đảo chiều xu hướng quan trọng.
đi đến macbook
máy in nha bạn
ninh thuận