Xem Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trực tiếp về nền kinh tế

[Luồng dự kiến bắt đầu lúc 11 giờ sáng theo giờ ET. Vui lòng làm mới trang nếu bạn không thấy người chơi ở trên vào thời điểm đó.] Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ nói chuyện hôm thứ Sáu với nhà kinh tế Alan Blinder của Đại học Princeton. Sự kiện này đang được trình bày bởi Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Griswold tại Princeton. . Ông cũng đã nói về những ảnh hưởng từ coronavirus đã làm tổn thương những người ít có khả năng gánh vác gánh nặng như thế nào và cho biết Fed sẽ cung cấp thêm trợ giúp nếu cần.
vào xem thêm ipa
Cuộc sống nha bạn
Thế giới